Σχολική ψυχολόγος

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι τοποθετήθηκε στο σχολείο μας σχολική ψυχολόγος η οποία θα βρίσκεται στον χώρο του σχολείου κάθε Δευτέρα. Εκτός από τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τα ενδοσχολικά καθήκοντά της, μπορεί να παρέχει:

  • ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών,
  • ενημέρωση σε σχέση με προβλήματα και μεθόδους παρέμβασης,
  • εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων – παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι,
  • συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας,
  • καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθυνθείτε σ΄ εκείνη για οποιοδήποτε πρόβλημα βιώνει το παιδί ή η οικογένεια και θα θέλατε να τη συμβουλευτείτε ως προς τον χειρισμό του. Κάθε Δευτέρα μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί της (στο 2106196226 από 12:30 μέχρι 13:00)και να κλείνετε κάποιο ραντεβού.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.