Εκπαιδευτικοί σχολικού έτους 2022 – 2023

Διευθυντής Δρ. Κωνσταντίνος Χατζημπύρος
Εκπαιδευτικοί Τμημάτων
A1 Χαρά Καπονικολού
Α2 Χρυσάνθη Μπελεγράτη
Β Σοφία Καραμπατσώλη
Γ1 Ειρήνη Σαίδη
Γ2 Μαρία Κωνσταντινίδου
Δ1 Έλσα Αργύρη
Δ2 Μαρία Καλόσακα
Ε1 Ευτυχία Ντάλλα
Ε2 Χριστίνα Χατζηδάκη
ΣΤ1 Ζηνοβία Βασιλειάδη
ΣΤ2 Γεωργία Δημάκη
Ολοήμερο Κατερίνα Σταμάτη
Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων
Τμήμα Ένταξης Αργυρώ Νταλιάνη
Αγγλικών Εύα Μουλιανιτάκη, Κυδωνία Ζαχαρένια Ειρήνη
Γαλλικών Αθανασιάδη Μαριάνθη
Γερμανικών Λιακοπούλου Σοφία
Θεατρικής Αγωγής / Εικαστικών Καστρινάκη Ελένη
Μουσικής Άννα Μεσολωρά
Πληροφορικής  Κωνσταντίνα Χαλατσά
Φυσικής Αγωγής Αθαναήλος Γεώργιος, Καλλιόπη Δημητρίου
Παράλληλη Στήριξη Κώτση Ευγενία, Μπλούκος Εμμανουήλ

Comments are closed.