Εγγραφές μαθητών/-τριών στην Α’ τάξη για το σχ. έτος 2024-2025

Σας ενημερώνουμε σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) ότι οι αιτήσεις εγγραφών στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025 θα γίνονται δεκτές από 1 έως και 20 Μαρτίου 2024.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του  Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά από τις 10.00 π.μ. – 11.30 π.μ. στο γραφείο της Διεύθυνσης (τηλ. επικοινωνίας 2106196248)

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2024-2025 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από τη σχολική μονάδα).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/Μαθήτριας (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από παιδίατρο ή Κέντρο Υγείας κ.λπ. (μπορείτε να το εκυπώσετε παρακάτω ή να το προμηθευτείτε από το γραφείο της Διεύθυνσης)

Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του παιδιού (φωτοτυπία Ε1 από Taxisnet ή λογαριασμού κοινής ωφελείας).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

στ. Το έντυπο της αίτησης συμπληρωμένο (μπορείτε να το εκυπώσετε παρακάτω ή να το προμηθευτείτε από το γραφείο της Διεύθυνσης)

Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα χρειαστεί να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο.

Σημ: Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, συστήνεται να προσκομίσετε προσυμπληρωμένα τα απαραίτητα έντυπα που απαιτούνται για την εγγραφή του μαθητή/της μαθήτριας (να τα έχετε εκτυπώσει μέσω της ιστοσελίδας μας ή να τα προμηθευτείτε μέσω του σχολείου).

Αίτηση

ΑΔΥΜ

Γεωγραφικά όρια

Bookmark the permalink.

Comments are closed.