ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου
Προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για τη Μίσθωση του Κυλικείου που
Λειτουργεί στο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν από το Διευθυντή του 4ου
Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, κο Χατζημπύρο Κωνσταντίνο τις
σημαντικότερες εγκυκλίους που διέπουν το Διαγωνισμό, καθώς και την
παρούσα πλήρη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, από την 12η Οκτωβρίου μέχρι
τις 10 Νοεμβρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής
Βλάχου-Σταματάκη Ελένη

 

Πρόσκληση σε Συνάντηση – Ενημέρωση

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων, σας προσκαλούν την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 στις 18:00 να προσέλθετε στις αίθουσες διδασκαλίας των παιδιών σας, ώστε οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί κάθε τμήματος να σας ενημερώσουν για τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος και να απαντήσουν σε πιθανές δικές σας ερωτήσεις.

Αναστολή Λειτουργίας του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής (7.00-8.00) λόγω μη προσέλευσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών.

Ένας «άγγελος» χρειάζεται την βοήθειά μας

Απευθυνόμαστε, με τη σειρά μας, στην κοινωνική ευαισθησία όλων προκειμένου να σταθούμε οικονομικοί αρωγοί και αλληλέγγυοι στο σοβαρότατο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει μαθήτρια του σχολείου μας. Το παιδί χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού, στο Rizzoli Ortopedico Istituto, στη Μπολόνια της Ιταλίας. Για το σκοπό αυτό σας παραθέτουμε τον αριθμό λογαριασμού του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος θα παραμείνει ενεργός μέχρι την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου.
ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
182/5 4501 606
IBAN: GR68 0110 1820 0000 1825 4501 606
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας

Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 θα λειτουργήσει το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7.00-8.00). Όσοι γονείς έχετε δηλώσει τη συμμετοχή των παιδιών σας στο συγκεκριμένο τμήμα, σας γνωστοποιούμε ότι ο χρόνος προσέλευσης των μαθητών/τριών είναι από τις 07.00 έως τις 07.15 και η φοίτησή τους πρέπει να είναι τακτική, διότι αλλιώς διακόπτεται η λειτουργία του.

Αγιασμός Σχολικού Έτους 2017 – 2018

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του Σχολείου σας προσκαλούν στον Αγιασμό, για την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 στις 09.30.
Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την τσάντα τους, καθώς την ίδια μέρα θα πάρουν τα βιβλία τους και στη συνέχεια θα αποχωρήσουν.
Με τιμή για το Σύλλογο των Διδασκόντων ο Διευθυντής του Σχολείου
Δρ. Κωνσταντίνος Χατζημπύρος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρούσι, 06/09/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
12/ΘΕΣΙΟ 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΖΕΚΑΚΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Ο Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α?/23.3.1999).
2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α?/14.3.2000).
3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β?/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β?/29.10.1997).
4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
Προκηρύσσει
Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου,
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018, δηλαδή από 11-09-2017 μέχρι 15-06-2018.
2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
? Από τις 7:55 μέχρι τις 8:25 το πρωί.
? Από τις 13:05 μέχρι τις 13:25.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
4. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 08-09-2017, στις 13:15 το μεσημέρι στη Διεύθυνση του Σχολείου:
1. Αίτηση (σχετικό έντυπο μπορούν να προμηθευτούν από τη Δ/νση του σχολείου)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του Σχολείου.

Ο Διευθυντής
Δρ. Κωνσταντίνος Χατζημπύρος

Πληροφορική – Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

image by Darren Hester

image by Darren Hester

Η φετινή ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για το μάθημα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Πληροφορική, ΤΠΕ) σε όλες τις τάξεις. Χρησιμοποιήσαμε κυρίως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) με κάποιες λίγες εξαιρέσεις . Ενδεικτικά, χρησιμοποιήσαμε

 • Tuxpaint (Α, Β, Γ τάξεις) – Απλή ζωγραφική για μικρά (και μεγάλα) παιδιά. Για περισσότερη διασκέδαση, προτείνεται να κάνετε εγκατάσταση και το κύριο πρόγραμμα αλλά και τις στάμπες!
 • Tux of Math Command (κυρίως Β, Γ, αλλά και όλες οι τάξεις) Παιχνίδι που οξύνει την ικανότητα γρήγορης πληκτρολόγησης αριθμών και γρήγορων αριθμητικών υπολογισμών
 • GCompris (A, B, Γ ) – Σουίτα παιχνιδιών για παιδιά 2 ως 8 χρονών, που στόχο έχουν την πολύπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση του Η/Υ και όχι μόνο.
 • Sebran (Α, Β, Γ ) – Εκπαιδευτικά παιχνίδια με αντιστοίχηση λέξεων, πράξεων, εξάσκηση στο μέτρημα και άλλα.
 • LibreOffice (Όλες οι τάξεις) – Σουίτα προγραμμάτων γραφείου αντίστοιχη και συμβατή με το Microsoft Office. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν κειμενογράφο Writer, έμαθαν να δουλεύουν με υπολογιστικά φύλλα, έκαναν παρουσιάσεις στο Impress, σχέδια στο Draw , για να κάνουν κυρίως διαθεματικές εργασίες που συνδέονταν με τα υπόλοιπα μαθήματά τους (Γλώσσα, Μαθηματικά, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία). 
 • Revelation Natural Art (Όλες οι τάξεις – δεν είναι ΕΛ/ΛΑΚ) – Ζωγραφική και κινούμενα σχέδια!
 • Μικροί καλλιτέχνες σε δράση (Α, Β τάξη – δεν είναι ΕΛ/ΛΑΚ) – Παιχνίδια που οξύνουν την ικανότητα των παιδιών να ταιριάζουν σχήματα, χρώματα και ήχους.
 • The GIMP (Γ, Δ, Ε, ΣΤ) – Επεξεργασία και σύνθεση εικόνας υψηλού επιπέδου . Το GIMP μοιάζει με τις πιο παλιές απλούστερες εκδόσεις του Photoshop και δίνει μεταξύ πολλών άλλων, τη δυνατότα επεξεργασίας σε στρώσεις (layers) και εφαρμογή εντυπωσιακών εφέ στις εικόνες μας.
 • Windows Essentials Movie Maker (Δ, Ε, ΣΤ τάξη) – Δημιουργία και επεξεργασία βίντεο (δεν είναι λογισμικό Ανοικτού κώδικα)
 • Scratch (κυρίως Δ, Ε, ΣΤ τάξη ) – Εκμάθηση προγραμματισμού με το γάτο Scratch, βασισμένη σε γλώσσα logo. Τα παιδιά προγραμματίζουν σε ένα οπτικό περιβάλλον και δημιουργούν ιστορίες, κινούμενα σχέδια, παιχνίδια, απλά προγράμματα υπολογισμών και πολλά άλλα.
 • Scratchplay (Ε, ΣΤ τάξη) – Οδηγός δημιουργίας παιχνιδιων με το Scratch.
 • Η ώρα του κώδικα (Hour of Code) (όλες οι τάξεις) – διαδραστικό website εκμάθησης προγραμματισμού για παιδιά προσχολικής ηλικίας και μεγαλύτερα.
 • W3Schools (Στ τάξη) – Το κυρίαρχο site εκμάθησης κώδικα HTML, CSS και προγραμματισμού σε Javascript.
 • Roundcube Webmail (Δ, Ε, ΣΤ τάξη) – για εκμάθηση χρήσης υπηρεσίας Webmail (όπως Gmail, yahoo mail, outlook.com κλπ)
 • Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, με την έκτη τάξη , χρησιμοποιήσαμε το WordPress CMS (σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για ιστότοπους) σε συνδυασμό με τον XAMPP Server, ώστε τα παιδιά να δουν πως γίνεται να δημιουργήσει και να διαχειριστεί κάποιος ένα website.  Οδηγός εγκατάστασης XAMPP με WordPress για δοκιμή, στον πολύ καλό οδηγό στα αγγλικά εδώ.

…και πολλά ακόμα.
Για να κάνουν εργασίες σε όλα τα παραπάνω, τα παιδιά αντλούσαν υλικό κυρίως από το Internet. Έμαθαν να προφυλάσσονται από τους κινδύνους και να δουλεύουν αποτελεσματικά με την αναζήτηση.
Γενικά κατά τη διάρκεια της χρονιάς έγινε προσπάθεια να ασχολούμαστε με πολλά διαφορετικά αντικείμενα έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις τόσο για την επιστήμη της Πληροφορικής όσο και για τη χρήση του υπολογιστή.
Τα παραπάνω μπορούν να χρησιμεύσουν σαν μια λίστα αναφοράς ώστε αν κάποιοι μαθητές θέλουν να ασχοληθούν με κάποια από τα λογισμικά περισσότερο να μπορούν να τα βρουν εύκολα.