ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι,κατόπιν εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, για τις εγγραφές στο ολοήμερο πρόγραμμα ισχύουν τα κάτωθι:

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδεςόπως:

 • πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι).
 • πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του
  ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν
  σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι
  ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
 • Η εγγραφή των μαθητών Ρομά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς
  προϋποθέσεις.

 

Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο πρόγραμμα να υποβάλουν την αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  αυτοπροσώπως έως τις 7/06/2019 στον Διευθυντή του Σχολείου.

 

Επίσης ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.
 2. Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.
 3. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει δηλωθείστη σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
 4. Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνηςμαθητών (7:00-8:00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι οι 10 μαθητές.
 5. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στα λειτουργούντα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος καθώς και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης δεν πληροί τις προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους.

Η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2ο 15νθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο15νθημερο του Φεβρουαρίου.

Εγγραφή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2019-20

4ο Δ. ΣΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                       ΜΑΡΟΥΣΙ, 15-4-2019

Εγγραφή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη για το σχολ. έτος 2019-20

 Ποιους μαθητές αφορά; Στην Α’ τάξη του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2019-2020 εγγράφονται μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
Πότε γίνονται οι εγγραφές; Από Δευτέρα 6 έως και Δευτέρα 20 Μαΐου 2019
Ποιος κάνει την εγγραφή; Την εγγραφή του μαθητή/τριας κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού/της. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια.
Πληροφορίες: τηλ. 2106196248

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση – Θα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο ή το σχολείο.

2.Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου – Θα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο.

3.Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (Το γαλάζιο βιβλιάριο υγείας του παιδιού), ή βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από δημόσιο φορέα

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία.

4.Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας-

Το σχολείο δέχεται μαθητές από το γεωγραφικό διαμέρισμα που περικλείεται από τις κάτωθι οδούς:

Φραγκοκλησιάς (έως Σάμου), Καψαλά (ζυγοί αριθμοί), Μεσογείων από αριθμό 62 και πάνω (μόνο ζυγοί), Κέκροπος (μονοί αριθμοί) μέχρι

Μεσογείων και μέχρι διασταύρωση με Κονίτσης (ζυγοί), Κηφισίας από διασταύρωση με Φραγκοκλησιάς έως διασταύρωση Κονίτσης.

Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας όπως:

                         α) με συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή

                         β) με ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί στην εφορία.

                         γ) στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα – κηδεμόνα

5.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή – Θα προμηθευτείτε το έντυπο από το νηπιαγωγείο ή το σχολείο.
6.Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για τους μαθητές με ελληνική υπηκοότητα ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης.

Το σχολείο αντλεί τα απαιτούμενα στοιχεία αυτόματα από Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Δημοτολόγιο

 

Ημέρες και ώρες εγγραφών:

Από 6-5-2019 μέχρι 20-5-2019 κατά προτίμηση τις ώρες 08:30 έως 10:00π.μ.& 12:00 έως 13:00μ.μ (εκτός Παρασκευής)

Ο διευθυντής του σχολείου

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου

Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του φετινού εορτασμού της 25ηςΜαρτίου και σύμφωνα:

α) με τις αποφάσεις του σχολείου και

β) του προγράμματος εκδηλώσεων του Δήμου Αμαρουσίου:

Την Παρασκευή 22 /03/2019

 • Παιδιά του σχολείου και γονείς, θα προσέλθουν στο σχολείο στις 30΄,ώρα που θα διεξαχθεί στην αίθουσα τελετών του σχολείου μας η εορταστική εκδήλωση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.Την εκδήλωση διοργανώνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των δύο τμημάτων της Γ’ τάξης. Το επετειακό πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 09.30΄, οπότε παιδιά και γονείς θα αποχωρήσουν.
 • Στη συνέχεια οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στην αντιπροσωπεία του σχολείου μας για την κατάθεση στεφάνου – σημαιοφόρος, παραστάτες και η υπεύθυνη κατάθεσης στεφάνου -̶στις 10:45΄ θα πρέπει να παρευρίσκονται συνοδεία των γονέων τους στο Μνημείο Ηρώων του Δήμου Αμαρουσίου, όπου θα συναντήσουν την Υποδιευθύντρια του σχολείου.  Οι γονείς θα παραλάβουν τα παιδιά τους στο τέλος της όλης διαδικασίας.

 

Την Δευτέρα  25/03/2019

 • Η σημαιοφόρος   και οι παραστάτες   θα προσέλθουν στις 10:00΄ το πρωί στο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου και θα συναντηθούν με εκπαιδευτικό του σχολείου μας,  προς παρακολούθηση της εορταστικής δοξολογίας.
 • Μετά το τέλος της δοξολογίας και προκειμένου να λάβουν μέρος στην παρέλαση θα ενωθούν με τους υπόλοιπους παραστάτες και τους μαθητές/-ριεςτων Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων στις 10:45 στην οδό Βασ. Σοφίας, έξω από το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Εκεί θα συναντηθούν με τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του σχολείου, οποίος θα τους συνοδεύσει στην παρέλαση.

Οι γονείς θα παραλάβουν τα παιδιά τους από τον προαύλιο χώρο του γυμναστηρίου “ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ”.

 

 

Από τη διεύθυνση του σχολείου

Βαθμολογία Β΄ Τριμήνου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε, ότι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 από τις 13.15  έως  τις 14.00  θα δοθεί η βαθμολογία του Β΄ τριμήνου,  για τους μαθητές/τριες των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων,  στους γονείς/κηδεμόνες,  στις αίθουσες του κάθε τμήματος. .
Επειδή το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά, και το Πρωινό Πρόγραμμα θα έχει λήξει, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Πρωινού Προγράμματος να μεριμνήσουν, ώστε τα παιδιά τους να βρίσκονται μαζί τους,  για λόγους ασφαλείας.

Αργία Τριών Ιεραρχών

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 λόγω της αργίας των ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, σύμφωνα με το Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)και την  υπ΄αρ Φ.23.1/549 απόφαση της Δ/νσης Α/θμιαςΕκπ/σης Β Αθήνας

Σχολική ψυχολόγος

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι τοποθετήθηκε στο σχολείο μας σχολική ψυχολόγος η οποία θα βρίσκεται στον χώρο του σχολείου κάθε Δευτέρα. Εκτός από τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τα ενδοσχολικά καθήκοντά της, μπορεί να παρέχει:

 • ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών,
 • ενημέρωση σε σχέση με προβλήματα και μεθόδους παρέμβασης,
 • εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων – παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι,
 • συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας,
 • καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθυνθείτε σ΄ εκείνη για οποιοδήποτε πρόβλημα βιώνει το παιδί ή η οικογένεια και θα θέλατε να τη συμβουλευτείτε ως προς τον χειρισμό του. Κάθε Δευτέρα μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί της (στο 2106196226 από 12:30 μέχρι 13:00)και να κλείνετε κάποιο ραντεβού.

Έκτακτη Ανακοίνωση

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοινώνει ότι τα σχολεία στο Μαρούσι θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 λόγω της χιονόπτωσης και ειδικότερα λόγω της εκδήλωσης παγετού στο οδικό δίκτυο, πεζόδρομους, δρόμους και αυλειους χώρους κ.λ.π.

Κατάθεση Βαθμολογίας Α Τριμήνου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε, ότι τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 από τις 13.15  έως  τις 14.00  θα δοθεί η βαθμολογία του Α΄ τριμήνου,  για τους μαθητές/τριες των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων,  στους γονείς/κηδεμόνες,  στις αίθουσες του κάθε τμήματος. .
Επειδή το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά, και το Πρωινό Πρόγραμμα θα έχει λήξει, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Πρωινού Προγράμματος να μεριμνήσουν, ώστε τα παιδιά τους να βρίσκονται μαζί τους,  για λόγους ασφαλείας.

Εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου

Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του φετινού εορτασμού της 17ης Νοεμβρίου:

Την Παρασκευή 16 /11/2018

 • Παιδιά του σχολείου και γονείς, θα προσέλθουν στο σχολείο στις 8: 30΄,ώρα που θα διεξαχθεί στην αίθουσα τελετών του σχολείου μας η εορταστική εκδήλωση για την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου.Την εκδήλωση διοργανώνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των δύο τμημάτων της Ε’ τάξης
 • Το επετειακό πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 9: 30΄, οπότε παιδιά και γονείς θα αποχωρήσουν.