Εγγραφές Α τάξης

Εγγραφή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Ποιους μαθητές αφορά;                          Στην Α’ τάξη του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024 εγγράφονται μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Πότε γίνονται οι εγγραφές;                     Από 1-3-2023 έως 20-3-2023.

Ποιος κάνει την εγγραφή;                       Την εγγραφή του μαθητή/τριας κάνει ο γονέας ή ο/η νόμιμος/η κηδεμόνας. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΔήλωσηΘα την προμηθευτείτε από το σχολείο και Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.
 2. Βεβαίωση φοίτησης ΝηπιαγωγείουΘα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο
 3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (το γαλάζιο βιβλιάριο υγείας του παιδιού), ή βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από δημόσιο φορέα για τυχόν ελλείψεις
 4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (φωτοτυπία της σελίδας όπου αναγράφεται όνομα και διεύθυνση) – ένα από τα παρακάτω:

α)  https://www.aade.gr/”Μητρώο &Επικοινωνία/ Στοιχεία Φυσικού Προσώπου”εκτύπωση σελίδας

β)  συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή

γ) ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά  στην Εφορία (εκτυπωμένη βεβαίωση) ή

δ)  στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα – κηδεμόνα (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό) 

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας ΜαθητήΘα προμηθευτείτε το έντυπο από το σχολείο

 Μπορεί να προσκομιστεί συμπληρωμένο από παιδίατρο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

 • Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 1.  Όρια Σχολικής περιφέρειας που δεχόμαστε μαθητές:

ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ (ΕΩΣ ΣΑΜΟΥ), ΚΑΨΑΛΑ (ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ), ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ 62 ΚΑΙ ΠΑΝΩ (ΜΟΝΟ ΖΥΓΟΙ), ΚΕΚΡΟΠΟΣ (ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΚΟΝΙΤΣΗΣ (ΖΥΓΟΙ), ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΝΙΤΣΗΣ.

 • Για τους μαθητές με ελληνική υπηκοότητα ΔΕN ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης. Το σχολείο αντλεί τα απαιτούμενα στοιχεία αυτόματα από Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για την εγγραφή του παιδιού τους στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου και στην Πρωινή Ζώνη μπορούν να προσκομίσουν συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση (δεν απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά). Η αποχώρηση των παιδιών από το Ολοήμερο μπορεί να γίνει ή στις 15:00 ή στις 16:00 και δηλώνεται στην αίτηση.

Διαδικασία παραλαβής δικαιολογητικών:  Οι εγγραφές αρχίζουν την Τετάρτη  1 Μαρτίου 2023 και τελειώνουν τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 από 09:00 – 11:00 π.μ. Τηλεφωνείτε στο 2106196248 για να κλείνετε ραντεβού.

Αγιασμός

Ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 στις 9:30

Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο όλων των τάξεων θα γίνει στις 09:15.

Μετά τον αγιασμό οι μαθητές/τριες θα μπουν στις τάξεις τους, όπου και θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή των βιβλίων.

Η προσέλευση των μαθητών/τριών της Α’ τάξης θα γίνει μαζί με τους γονείς τους οι οποίοι  και θα παραμείνουν στο προαύλιο, όπου θα γίνει ο διαχωρισμός των τμημάτων. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα μπουν στις τάξεις τους, όπου θα γίνει η παραλαβή των βιβλίων και οι γονείς τους θα αποχωρήσουν.

Οι μαθητές/τριες της Α’, Β’ και Γ’ τάξης θα εισέλθουν από την είσοδο του νέου κτιρίου, ενώ οι μαθητές/τριες της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης θα εισέλθουν από την είσοδο του παλιού κτιρίου.

Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική για μαθητές/τριες και τους γονείς που θα εισέλθουν στο χώρο του σχολείου.

Οι μαθητές/τριες  θα αποχωρήσουν από το σχολείο στις 11:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Ο Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, έχοντας υπόψη:

1.    Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
2.    Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
3.    Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
4.    Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5.    Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από:1. Τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
Προκηρύσσει
Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, 
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.    Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023, δηλαδή από 12-09-2022 μέχρι 15-06-2022.
2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·         Από τις 7:55 μέχρι τις 8:25 το πρωί.
·         Από τις 13:05 μέχρι τις 13:25.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
4.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5.    Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6.    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ". Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
7.    Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 07-09-2022, στις 13:15 το μεσημέρι στη Διεύθυνση του Σχολείου:
1.    Αίτηση (σχετικό έντυπο μπορούν να προμηθευτούν από τη Δ/νση του σχολείου)
2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
            Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του Σχολείου.

Εγγραφή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2022 – 2023

Ποιους μαθητές αφορά;                          Στην Α’ τάξη του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 εγγράφονται μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Πότε γίνονται οι εγγραφές;                     Από 1-3-2022 έως 18-3-2022.

Ποιος κάνει την εγγραφή;                       Την εγγραφή του μαθητή/τριας κάνει ο γονέας ή ο/η νόμιμος/η κηδεμόνας. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΔήλωσηΘα την προμηθευτείτε από το σχολείο και Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.
 2. Βεβαίωση φοίτησης ΝηπιαγωγείουΘα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο
 3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (το γαλάζιο βιβλιάριο υγείας του παιδιού), ή βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από δημόσιο φορέα για τυχόν ελλείψεις
 4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (φωτοτυπία της σελίδας όπου αναγράφεται όνομα και διεύθυνση) – ένα από τα παρακάτω:

α)  https://www.aade.gr/”Μητρώο &Επικοινωνία/ Στοιχεία Φυσικού Προσώπου”εκτύπωση σελίδας

β)  συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή

γ) ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά  στην Εφορία (εκτυπωμένη βεβαίωση) ή

δ)  στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα – κηδεμόνα (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό) 

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας ΜαθητήΘα προμηθευτείτε το έντυπο από το σχολείο

 Μπορεί να προσκομιστεί συμπληρωμένο από παιδίατρο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

 • Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους μαθητές με ελληνική υπηκοότητα ΔΕN ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης. Το σχολείο αντλεί τα απαιτούμενα στοιχεία αυτόματα από Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για την εγγραφή του παιδιού τους στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου και στην Πρωινή Ζώνη μπορούν να προσκομίσουν συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση (δεν απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά). Η αποχώρηση των παιδιών από το Ολοήμερο μπορεί να γίνει ή στις 15:00 ή στις 16:00 και δηλώνεται στην αίτηση.

Διαδικασία παραλαβής δικαιολογητικών:  Οι εγγραφές αρχίζουν την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και τελειώνουν την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 από 09:00 – 11:00 π.μ. Τηλεφωνείτε στο 2106196248 για να κλείνετε ραντεβού. Θα τηρούνται όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας (αντισηπτικά υγρά, υποχρεωτικές αποστάσεις και υποχρεωτική χρήση μάσκας). Για την είσοδό σας στο σχολείο πρέπει να έχετε πιστοποιητικο εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ ή αρνητικό αποτέλεσμα rapid test που να έχει διενεργηθεί εντός 24 ωρών. Επίσης πολύ σημαντικό να έχετε στυλό δικό σας ώστε να αποφεύγεται η κοινή χρήση τους.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Αγαπητοί γονείς

Τη Δευτέρα, 13-9-2021 όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου θα προσέλθουν στις 08:15 με επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), που έχει πραγματοποιηθεί έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα, ως εξής:

Οι μαθητές/τριες της Α’, Β’ και Γ’ τάξης θα εισέλθουν από την είσοδο του νέου κτιρίου, ενώ οι μαθητές/τριες της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης θα εισέλθουν από την είσοδο του παλιού κτιρίου.

Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. 

– Τα παιδιά προσέρχονται με τις άδειες τσάντες τους και κατευθύνονται στις αίθουσές τους, όπου τους περιμένουν οι εκπαιδευτικοί τους.

– Οι μαθητές/τριες του Σχολείου θα παραμείνουν στις τάξεις τους μέχρι την ώρα του Αγιασμού, θα γνωριστούν με τους/τις εκπαιδευτικούς, θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα έχουν ενημέρωση για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, στην ορθή χρήση της μάσκας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 περίπου με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών.

Τα παιδιά θα αποχωρήσουν στις 10:00 με τη συνοδεία των Γονέων & Κηδεμόνων τους οι οποίοι θα τα παραλάβουν από τις ίδιες πόρτες.