Επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο (ΣΤ Τάξη)

Φωτογραφίες από την επίσκεψη της ΣΤ Τάξης στο Πολεμικό Μουσείο.