Πάσχα στο Ζεκάκειο – Βάφουμε αυγά!

Ένα έθιμο του Πάσχα που αγαπάνε πολύ τα παιδιά και το τηρούμε απαράκλητα κι εμείς οι μεγάλοι είναι αυτό του βαψίματος των αυγών.
Η διαδικασία είναι σχετικά εύκολη και ιδιαίτερα ευχάριστη για τα παιδιά όταν κιόλας βλέπουν το αποτέλεσμα σχετικά γρήγορα!
Βάψαμε λοιπόν κι εμείς τα αυγά μας…
Επιλέξαμε να τα κάνουμε μόνο κόκκινα αφού το έθιμο τα θέλει να βάφονται απο το αίμα του Χριστού!

https://youtu.be/8nOV29rtI4A