Φυτολόγιο – Τάξη Γ

Τα παιδιά της Τρίτης τάξης έφτιαξαν μια εργασία με φυτά χρησιμοποιώντας WordArt για τα λεκτικά και Clipart για τις εικόνες. Για να δείτε την εργασία  πατήστε Μέρος Α Μέρος Β

Bookmark the permalink.

Comments are closed.