ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου
Προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για τη Μίσθωση του Κυλικείου που
Λειτουργεί στο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν από το Διευθυντή του 4ου
Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, κο Χατζημπύρο Κωνσταντίνο τις
σημαντικότερες εγκυκλίους που διέπουν το Διαγωνισμό, καθώς και την
παρούσα πλήρη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, από την 12η Οκτωβρίου μέχρι
τις 10 Νοεμβρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής
Βλάχου-Σταματάκη Ελένη

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.