Παγκόσμια ημέρα αθλητισμού για την ειρήνη

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικοί φορείς (ενδεικτικά, ο Ο.Η.Ε. με τη θεσμοθέτηση
της «Παγκόσμιας Ημέρας Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη», η
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του
Συμβουλίου της Ευρώπης, τα περιεχόμενα στη Λευκή Βίβλο, Παγκόσμιες Αθλητικές
Ομοσπονδίες κ.ά.), αναγνωρίζουν τη συμβολή του αθλητισμού στην προώθηση αξιών,
στάσεων και δεξιοτήτων (όπως η κοινωνική συνοχή, η ένταξη, η αλληλεγγύη, η
ανεκτικότητα, η ευγενής άμιλλα κλπ.) που στο σύνολό τους οδηγούν στη δημιουργία
ενεργών δημοκρατικών πολιτών.
Το σχολείο μας οργάνωσε δράσεις και δραστηριότητες με αφορμή την ημέρα αυτή και με έμφαση στην καταπολέμηση των διακρίσεων παντός είδους και φύσης. Απολαύστε τις δημιουργίες των μαθητών μας, δείτε τις δραστηριότητες στις οποίες έλαβαν μέρος και γιατί όχι προβληματιστείτε με το δρώμενο που παρουσίασαν και τις ταινίες που είδαν.


εικαστικα ρατσισμός

Θεατρικό κατά των διακρίσεων

Εκδήλωση κατά του ρατσισμού

Bookmark the permalink.

Comments are closed.