Πρόγραμμα για την “ΕΛΙΑ” – Γ’ τάξη

Επίσκεψη σε ελαιώνα από τους μαθητές της Γ’ τάξης.

http://www.youtube.com/watch?v=56P0qs_uLzg&

Bookmark the permalink.

Comments are closed.