Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 λόγω της συμμετοχής  των εκπαιδευτικών σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους, σύμφωνα με την υπ΄αρ. Φ.350/63/145388/Ε3/6-9-2018 απόφαση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Β Αθήνας

Bookmark the permalink.

Comments are closed.