Εγγραφή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη για το σχολ. έτος 2018-19

Στην Α΄ τάξη του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2018-2019 εγγράφονται μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.
Πότε γίνονται οι εγγραφές; Από Τρίτη 2 έως και Παρασκευή 18 Μαΐου 2018
Ποιος κάνει την εγγραφή; Την εγγραφή του μαθητή/τριας κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού/της. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια.
Πληροφορίες: τηλ. 2106196248
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση – Θα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο ή το σχολείο.
2. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου – Θα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο.
3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (Το γαλάζιο βιβλιάριο υγείας του παιδιού), ή βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από δημόσιο φορέα
Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία.
4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας– Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας όπως:
α) με συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή
β) με ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί στην εφορία.
γ) στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα – κηδεμόνα

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή – Θα προμηθευτείτε το έντυπο από το νηπιαγωγείο ή το σχολείο.
  2. Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους μαθητές με ελληνική υπηκοότητα ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης.
Το σχολείο αντλεί τα απαιτούμενα στοιχεία αυτόματα από Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Δημοτολόγιο

Ημέρες και ώρες εγγραφών:
Από 2-5-2018 μέχρι 18-5-2018 κατά προτίμηση τις ώρες 08:30 έως 10:00π.μ. & 12:00 έως 13:00μ.μ (εκτός Παρασκευής)

Ο διευθυντής του σχολείου

Δρ. Χατζημπύρος Κωνσταντίνος

Bookmark the permalink.

Comments are closed.